Tổng hợp các dạng toán về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Các dạng toán về ước chung và bội chung, các em đã được làm quen từ cấp tiểu học. Tuy nhiên, khi học chương trình toán 6, chúng ta sẽ được ôn lại các kiến thức về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất với các số phức tạp hơn và các  dạng […]